ICOMOS TÜRKİYE MİMARİ MİRASI KORUMA BİLDİRGESİ “2013”
30 MAYIS 2012 VE 17 MART 2013 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL MİMARİ KORUMA UZMANLARI TOPLANTILARI VE
ICOMOS TÜRKIYE MİLLİ KOMİTESİ’NİN REVİZYONU İLE SON ŞEKLİ VERİLMİŞTİR.
 
 GEREKÇE VE AMAÇ
 
Türkiye, kültürel miras açısından evrensel düzeyde zenginlik ve çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu
durum, Türkiye’ye uluslararası düzeyde bir sorumluluk yükler. Bu nedenle, koruma sürecinde yer
alan tüm kadroların, koruma alanına ilişkin ulusal çerçevenin yanı sıra, uluslararası gelişme ve
kararları bilmesi ve bir uzlaşma ve iletişim zeminde buluşması gereklidir.
 
Türkiye, Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun birçok kararını onaylamış; Venedik Tüzüğü (1964), Dünya
Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Sözleşmesi (1972), Avrupa Mimari Mirası Koruma Sözleşmesi
(1985), Avrupa Arkeoloji Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni (1992) yasallaştırarak iç hukuk belgesi
haline getirmiştir. Ancak, Osmanlı döneminden beri günümüze yasal ve örgütsel düzenlemelere
sahip olan Türkiye'de koruma alanını düzenleyen kimi yasa ve yönetmelikler korumayı doğrudan ya
da dolaylı olarak tehdit eden nitelikte hükümler içermektedir. 
Bu durum, TÜRKİYE MİMARİ MİRASI KORUMA BİLDİRGESİ’nin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.
Koruma alanında çalışan uzmanlar tarafından oluşturulan bu belge, Türkiye ölçeğinde kamuoyuyla
paylaşılacak ve içselleştirilecek bir kültür politikasına kaynak oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Bu
belge, koruma sürecinde yer alan tüm disiplinler ve toplumun farklı kesimleri için mimari mirası
korumanın temel ilkelerini tanımlar, mimari mirasa yönelik tanımları, korumanın süreç ve araçlarını,
koruma eğitimi ve politikalarını, korumanın topluma maledilmesi konularını içerir.
Bu belge; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla kabul
edilen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”, 13.04.1989 tarih ve 3534
sayılı kanunla kabul edilen “Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi” ve 05.08.1999 tarih ve
4434 sayılı kanunla kabul edilen “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin
(Gözden Geçirilmiş)” birer iç hukuk belgesi haline geldiğini de göz önüne alarak, söz konusu
belgelerde ele alınmış hususları ve ICOMOS tarafından hazırlanmış uluslararası belgeleri benimser.

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf

HABERLER

ÖZGÜR PROJE MİMARLIK DANIŞMANLIK İNŞAAT LTD ŞTİ
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Şimşek Sokak No:2/8 Çankaya ANKARA
Tel: +90.312 440 82 88
Fax: +90.312 440 83 88

ozgur@ozgurproje.com.tr

Copyright © 2015