Projeler > MACARİSTAN > İDRİS BABA TÜRBESİ
İdris Baba Türbesi, Macaristan’ın Pécs (Peç veya Peçuy) şehrinde, Rókusdomb tepesinde XVII. Yüzyılda inşa edilmiştir. Yapı, içten ve dıştan sekizgen planlıdır. Sekiz köşeli temel üzerinde yükselen yapının üstü kubbe ile örtülmüştür. Türbenin duvarlarında eğimli pencereler vardır. Kapıların çevresinde üzerinde tam yukarıda bir zirve oluşturarak birleşen gotik mimari tarzda inşa edilen taş çerçeveler bulunmaktadır. 
 
İdris Babaya dair tarihi kayıtlara Peçuylu İbrâhim Efendi’nin Peçevi Tarihi kitabından edinilmektedir. Peçevi, İdris Baba’yı, “Peçuy’da büdelâdan İdris Baba denen bir meczûb-ı ilâhî vardı. O nice kerâmet ve velâyeti zâhir bir aziz idi. Şimdi mezarının üzerine yüksek bir kubbe yapılmış olan baba o vakitler yaşıyordu, kendisine rastladım” cümleleriyle tanıtmaktadır.
 
İdris Baba Türbesi, Macaristan’ın elden çıkmasının ardından 1693’ten sonra Cizvit tarikatı tarafından şapele dönüştürülmüş, pencerelerinden biri bozularak buraya yarım yuvarlak çıkıntı halinde bir apsis eklenmiştir. Ancak yapının Hristiyanların ibadetine tahsisi fazla sürmemiş, Macar yazarlarının ifadesine göre XVIII ve XIX. yüzyıllarda baruthane olarak kullanılmıştır. 1912-1913 yıllarında István Möller tarafından bir dereceye kadar restore edilmiş, bu sırada apsis de kaldırılmış, fakat tepesindeki haç bırakılmıştır. 
 
İdris Baba Türbesi 1961-1963’te tekrar restorasyon görmüş, bu sırada evvelce sandukanın bulunduğu yerde bir kazı yapıldığında İdris Baba’nın iskeletine oldukça tamam bir halde rastlanmıştır. 
 
 
  1. Peçuylu İbrâhim, Peçevi Târih II, s.125-126
  2. Semavi Eyice, Diyanet İslam Ansiklopedisi,” İDRİS BABA TÜRBESİ” Maddesi, Cilt 21. Sayfa 484
 

Resimler
HABERLER

ÖZGÜR PROJE MİMARLIK DANIŞMANLIK İNŞAAT LTD ŞTİ
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Şimşek Sokak No:2/8 Çankaya ANKARA
Tel: +90.312 440 82 88
Fax: +90.312 440 83 88

ozgur@ozgurproje.com.tr

Copyright © 2015