Azerbaycan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi

BÜYÜK MERDEKAN KALESİ, Bakü, Merdakan Köyü’nde bulunmaktadır. Hâlen St. Petersburg Ermitage Müzesi’ndeki Arapça inşa kitabesine göre, h.583 (m. 1187/88) yılında Şirvanşah Ahsitan b. Manuçehr (III) tarafından yaptırılmıştır. Eski fotoğraflarında üst bölümleri yıkık olarak görülen eser 1940’da onarım geçirmiş ve günümüzde nispeten iyi durumdadır. 

Tuba Şah Mescidi, Büyük Merdakan Kalesi’nin güneyinde, bir avlu içinde yer alan mescit, yalın görünüşlü bir yapıdır. Giriş kapısının üstündeki kitabesine istinâden inşa tarihi çeşitli kaynaklarda 1482 şeklinde geçiyorsa da yapının içinde, mescidin h.774/m.1372 yılında yaptırıldığını belirten başka bir kitabe mevcuttur.
Sovyet döneminde, 1931’de ibadete kapatılmış olan mescit, 1961’de depo olarak kullanılmaya başlanmış ancak Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra (1991) yeniden onarılarak ibadete açılmıştır. Halen ibadete açık olan yapı işlevi doğrultusunda kullanılmaktadır.

Foto Galeri

Benzer İçerikler

TC Ziraat Bankası Adakale Sokak Tarihi Hizmet Binaları Proje Hizmet Alımı İşi
Bu proje ile yapıların bir Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
TBMM Hasar Almış Bölgede Avlu Koruma-Onarım Proje Hazırlanması İşi
Türkiye Büyük Millet Meclisi  yapısı 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında hasar almıştır....
Hms Majestik Batığı Yürüyüş İskelesi Bağlantı Platformu ve Yürüyüş Yolu
Etüd-Proje, Hidrografik ve Oşinografik Raporu, Jeolojik/Jeoteknik Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı ...
Ankara Sosyal Bilimler Üniveristesi Hizmet Binası Yapımı İçin Mimari Avan Proje Hazırlanması
Altındağ Hizmet Binası Yapımı İçin Mimari Avan Proje Hazırlanması