Hms Majestik Batığı Yürüyüş İskelesi Bağlantı Platformu ve Yürüyüş Yolu

  1. Kara Haritası ve Batimetri Haritasının Hazırlanması, Sondaj noktalarınıda içerir Genel Vaziyet Planı
  2. Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu ile İlgili Çalışmaların Yapılması
  3. Hidrografik ve Oşinografik Rapor ile İlgili Çalışmaların Yapılması
  4. İskele - Bağlantı Platformu ve Üzerindeki Üniteler- Yürüyüş Yolu-Çekiş Rampası ve Park Alanı Tasarım ve Statik Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  5. Elektrik Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  6. Mekanik Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması
  7. İhale Dökümanı Hazırlanması ile İlgili Çalışmaların Yapılması
     

Foto Galeri

Benzer İçerikler

TC Ziraat Bankası Adakale Sokak Tarihi Hizmet Binaları Proje Hizmet Alımı İşi
Bu proje ile yapıların bir Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 
TBMM Hasar Almış Bölgede Avlu Koruma-Onarım Proje Hazırlanması İşi
Türkiye Büyük Millet Meclisi  yapısı 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimi sırasında hasar almıştır....
Azerbaycan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mekanik, Elektrik ve Yapısal Güçlendirme ile Çevre Düzenleme Proje...
Ankara Sosyal Bilimler Üniveristesi Hizmet Binası Yapımı İçin Mimari Avan Proje Hazırlanması
Altındağ Hizmet Binası Yapımı İçin Mimari Avan Proje Hazırlanması